A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana zarządzenia

Międzychód-Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski, prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
Obszarem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie jest powiat międzychodzki.
Do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023884.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie działa na podstawie:
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59);
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
Załączniki
Księga Rejestrowa PSSE w Międzychodzie

statut   

Zarządzenie Wojewody

   zarządzenie zmieniające

regulamin organizacyjny 

zarządzenie nr 3Opublikował: Małgorzata Musiał
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: M M
Dokument z dnia: 26.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 658