A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Międzychód-Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Międzychodzie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Międzychodzie prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzychodzie jest powiat międzychodzki.
Do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego wpisana jest pod numerem księgi rejestrowej 000000023884.
Zarządzeniem Nr 346/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r. nadano statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Międzychodzie.

statut          Zarządzenie Wojewody      zarządzenie zmieniająceOpublikował: Małgorzata Musiał
Publikacja dnia: 28.09.2018
Podpisał: Małgorzata Musiał
Dokument z dnia: 21.06.2012
Dokument oglądany razy: 2 329